You are here

Ban Tài Liệu, Văn Kiện và Truyền Thông Sinh Hoạt Định Kỳ

 BAN TÀI LIỆU, VĂN KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRỰC THUỘC ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO SINH HOẠT ĐỊNH KỲ

Theo tinh thần chung từ sinh hoạt thường niên của Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vào ngày 17/3/2015, Ban Tài Liệu, Văn Kiện và Truyền Thông họp mặt hai tháng một lần, để trao đổi, chia sẻ và lên chương trình làm việc của Ban. Vào ngày 4/6 tại Giáo xứ Tống Viết Bường - J10, Hương Giang Phường 15, Quận 10, Ban Tài Liệu, Văn Kiện và Truyền Thông, đã sinh hoạt khi tập trung trao đổi về chủ đề: Trình bày giáo lý cho sinh viên, học sinh.

Đã có sách giáo lý do Ủy ban Giáo lý Đức tin xuất bản rất đặc sắc và Youcat sách giáo lý cho giới trẻ mới ra đời… Riêng công việc của Ban đang cố gắng hướng tới là giáo dục đức tin, nhân bản khi thông truyền giáo lý cho người trẻ công giáo trong môi trường học đường…

Khởi đi kinh nghiệm của Bộ Giáo lý cho người trẻ mang tên Les Mots Justes của HĐGM Canada trình bày phân loại các mục của giáo lý: Chúa Giêsu, Giáo hội, về công trình cứu độ… các từ ngữ trình bày chính xác cho người trẻ… đúng với tên gọi “Les Mots Justes” – từ ngữ chính xác, lời đúng, lời chân thật...

Các thành viên nhận định: Hiện nay, trong Giáo hội đang có khuynh hướng suy tư một cách có khoa học hơn và trình bày giáo lý một cách lý luận, phân tích rõ ràng. Điều mà chúng ta nên học hỏi và thực hành khi trình bày giáo lý.

Chúng ta thấy ở Giáo phận Xuân Lộc có công trình điều tra xã hội học về gia đình, về người trẻ cho thấy bức tranh thực trạng của người trẻ và gia đình trong xã hội và Giáo hội Việt Nam. Ủy ban Giới trẻ cũng đã có một cuộc điều tra xã hội về người trẻ… Từ các kết quả của các cuộc điều tra xã hội đó, chúng ta biết thực trạng, và sự mong ước của người trẻ với xã hội, với Giáo hội. Từ đó chúng ta biết nhu cầu của người trẻ để trình bày giáo lý cũng như loan báo Tin Mừng cho tuổi trẻ trong học đường…

Cần chú ý đến tâm tư của người trẻ, nhấn mạnh đến ngôn từ, thích nghe những gì gần gũi với mình, người trẻ có nhu cầu hiểu về giáo lý theo cách của người trẻ… Giáo hội cần chú ý khi trình bày giáo lý cho đối tượng là người trẻ, gắn liền với nhu cầu của người trẻ:

  • Đề cương giáo lý rõ ràng…
  • Trình bày có cơ sở dữ liệu khoa học, ví dụ như số liệu thực của các điều tra xã hội…

Sau khi nhận định và phân tích việc trình bày giáo lý cho giới trẻ học đường. Các thành viên xác định công việc:

  • Trước tiên đọc lại bản văn giáo lý, tham khảo các bộ giáo lý có tính cách quốc tế để xem họ trình bày giáo lý như thế nào: Ví dụ: Les Mots Justes trình bày các khía cạnh của đời sống công giáo, những điều phải tin… theo ngôn ngữ chính xác, dễ hiểu…
  • Với Ủy Ban Giáo Dục, chúng ta trình bày Giáo lý lại trong trong môi trường giáo dục: cho các sinh viên, học sinh và cả giáo viên…
  • Trình bày từ ngữ không chỉ là ngôn ngữ riêng của Công giáo, Công giáo chỉ có 6% dân số, cho nên ngôn ngữ đừng đóng khung trong nhà đạo, nhưng hướng đến phổ thông, đặc biệt là ngôn từ hiện đại của người trẻ…
  • Dùng lý trí để giải thích và trình bày bao nhiêu có thể (không thể giải thích được tất cả). Sử dụng các tư liệu, số liệu từ các cuộc điều tra xã hội, nghiên cứu khoa học, câu chuyện trong cuộc sống để minh họa. Những gì chưa thể hay không thể giải thích được (giáo lý là trình bày các mầu nhiệm của đức tin, nên không thể giải thích hết) dùng con tim (cảm nghiệm) để hiểu…

Trình bày nội dung bằng phương pháp sư phạm hiện đại… Mời gọi các nhà giáo dục cộng tác…Trao đổi thường xuyên bằng emails để hỗ trợ và thông tin cho nhau…

Tập thể sẽ duyệt lại các phần đã được phân chia và xây dựng các bước kế tiếp…

Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Ban Tài Liệu, Văn Kiện và Truyền Thông (khoảng tháng 8, ngày giờ cụ thể sẽ trao đổi với các thành viên chọn lựa thích hợp nhất) sẽ gặp lại để chia sẻ những gì làm được…

 Ban Tài Liệu, Văn Kiện và Truyền Thông

 Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo