You are here

Câu Chuyện Hằng Tuần: Lời Cảm Ơn

Có hai người cùng đi gặp Thượng Đế để xin vào Thiên Đàng. Thấy họ đói lả, Thượng Đế cho mỗi người một suất cơm.

Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà không hề động lòng, cứ làm như Thượng Đế có bổn phận phải cho anh ta.

Sau đó, Thượng Đế chỉ cho người nói “cám ơn” lên Thiên Đàng. Còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng tỏ vẻ bực tức: Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai chữ “cám ơn” sao?

Thượng Đế trả lời: Không phải ngươi quên đâu, mà chỉ vì ngươi không có lòng biết ơn, nên chẳng nói ra được hai chữ cám ơn. Kẻ không biết cám ơn, thì chẳng biết yêu thương người khác, và cũng chẳng được người khác yêu thương.

Anh ta vẫn một mực cãi lại: Chỉ vì hai chữ “cám ơn” mà số phận chênh lệch đến thế ư?

Thượng Đế lại đáp: Biết làm sao được. Bởi vì đường lên Thiên Đàng được trải bằng lòng biết ơn và cửa vào Thiên Đàng chỉ có chìa khóa cám ơn mới mở được mà thôi. Còn xuống Địa Ngục thì khỏi cần.

Bạn thân mến, Chúa Cha đã ban tặng cho bạn món quà vô giá là Đức Giêsu, Con của Ngài, chịu chết dưới bàn tay loài người để ban lại cho họ sự sống đời đời. Vậy bạn có khi nào nói ‘cảm ơn’ với Cha về điều đó chưa?