You are here

Câu Chuyện Hàng Tuần: Người Đẹp

Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá. Cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi: 

 • Tôi là hoa hậu, chú có thấy tôi đẹp không?

Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:

 • Thưa cô, có cả hàng ngàn hàng vạn người còn đẹp hơn cô rất nhiều…

Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt bảo:

 • Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi thì như thế nào?

Chú tiểu đáp: Thưa cô,

 •  Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.
 •  Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.
 •  Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp.
 •  Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.
 •  Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả, đó là tâm hồn đẹp.
 •  Thấy người ta lâm nguy sợ hãi, nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp.
 •  Tánh nết đoan chính không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp.
 •  Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành, đó là trí tuệ đẹp.
 •  Phá vỡ vô minh, hướng dẫn người ta vào con đường an vui giải thoát, đó là cái đẹp tối thắng mà các cõi trời phải tán thán.

Còn cái đẹp của hoa hậu là cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt, xoay vần trong vòng sinh tử, ngầm chứa đau khổ, sớm nở tối tàn, không có gì đáng tuyên dương cả…