You are here

Câu Chuyện Hàng Tuần: Phẩm Giá Cao Quý của Con Người

Người ta kể rằng: Có một nhà vua kia cảm thấy rất buồn. Nhà Vua mới nghe tin có một thiền sư rất thông thái và có tính hài hước có thể làm nhà vua nguôi nỗi buồn. Nhà vua mới mời thiền sư vào trong hoàng cung. Và nói: Trẫm nghe nói ngươi có thể làm cho ta vui. Vậy hôm nay ta đang buồn, ngươi có thể làm gì đó cho ta vui được không. Thiền sư mới nói: Xin bệ hạ nói một câu nào trước rồi hạ thần mới nói được. Nhà vua bèn nói: Ta nhìn ngươi giống y con heo. Vị thiền sư liền đáp: Thần nhìn bệ hạ giống y như Phật. Nhà vua thắc mắc tại sao ta nói ngươi là heo mà ngươi lại cho ta là Phật. Thiền sư đáp: Vì nếu trong tim của mình chứa Phật thì mình sẽ nhìn thấy tha nhân là Phật, còn nếu chứa heo thì sẽ nhìn thấy tha nhân là heo.

♦♦♦

Khi con người mang tâm địa loài vật chắc chắn nó cũng nhìn đồng loại với cái nhìn hẹp hòi, thiển cận. Loài người có lý trí để suy nghĩ điều hay lẽ phải, tự chủ bản năng trước cám dỗ. Có tự do để chọn lựa. Đây là những khả năng làm nên sự cao quý nơi phẩm giá của con người hơn muôn loài muôn vật.

Kytô giáo cũng nhắc chúng ta: loài người là hình ảnh Thiên Chúa. ngoài sự sống thể xác như loài vật, ta còn có sự sống siêu nhiên là linh hồn trường sinh, bất tử. Con người sinh ra trong cuộc đời này là để chuẩn bị một cuộc sống hoàn hảo và viên mãn hơn. Đó là nước trời hằng sống. Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống hôm nay, xem ra rất nhiều người đã không sống đúng với phẩm giá cao quý của mình. Họ sống mất lương tri, tranh giành và giết hại lẫn nhau thật dễ dàng và thảm khốc.

Khi con người không nhìn thấy Thiên Chúa nơi tha nhân, thì họ chỉ nhìn đồng loại mình như những con vật.

Lễ Chúa Phục sinh là lời nhắc nhở chúng ta có sự sống đời sau. Có một sự sống thần linh vượt lên sự sống vật chất tạm bợ trần gian. Cuộc sống đó hoàn hảo hơn sự sống trần gian này. Chúa Giêsu đã đi qua kiếp người này bằng cái chết thập tự giá. Nhưng, Chúa đã sống lại. Nhìn vào sự kiện Chúa Phục sinh cũng giúp chúng ta biết sống có trách nhiệm hơn với cuộc sống hôm nay. Đời sau là hệ quả của kiếp sống này. Hạnh phúc đời sau tùy thuộc vào những chọn lựa cách sống hôm nay.