You are here

Câu Chuyện Hằng Tuần: Quy Luật Của Xe Rác

Có lẽ đây là một trong những thư hay nhất tôi nhận được, vì khi ngồi suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện, tôi càng thấy sao mà đúng quá! Law of the Garbage Truck (Quy luật của xe rác):

Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Đang chạy đúng làn, bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra. Người lái taxi thắng kêu một tiếng két..ét..ét..ét..ét.. rợn người và tránh không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc! Người lái xe kia còn ngoái đầu mắng chúng tôi, nhưng người lái taxi chỉ cười và vẫy chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế nên hỏi:

  • Sao anh hiền vậy? Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện rồi!

Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, tôi gọi nó là: 'The Law of the Garbage Truck.' Anh giải thích rằng, nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường trong đầu. Vì rác của họ đầy ắp, nên họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn. Đừng mang nó vào mình làm gì. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy rác đó vào rồi lại mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà. Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình. Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên... Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.

Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm, còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó! Chúc một ngày không có rác!