You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần II Thường Niên

Lời Chúa: Mc 2, 23 – 28

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".

Suy niệm

NHÌN CUỘC ĐỜI BẰNG ÁNH MẮT GIÊSU

“Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát” (Mc 2, 27).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ và một nhóm người cùng với Chúa Giêsu đi ngang qua một cánh đồng vào ngày Sa-bát. Đang khi ấy, các môn đệ bứt những bông lúa nằm ở ven đường ăn. Các Biệt Phái thấy thế và không đồng ý với hành động ấy. Bởi lẽ, theo truyền thống của người Do-thái, luật của ngày Sa-bát là không được gặt lúa. Theo cái nhìn của lề luật, các Biệt Phái cho rằng các môn đệ đã vi phạm luật. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không nhìn hành động này như thế. Người thấy các môn đệ đi theo Người đã mệt, đã khát, đã đói, đã đầy khó nhọc; và những bông lúa ấy phần nào xoa dịu được cơn đói, cơn khát của họ, để nâng đỡ sức sống của họ. Như thế, việc bứt những bông lúa để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống không phải là một điều vi phạm lề luật. Điều này cũng tựa như việc vua Đavít cùng đoàn tùy tùng, đang trong cơn đói, đã vào đền thờ và đã ăn bánh chưng hiến, bánh chỉ dành riêng cho tư tế.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện nay, có lẽ, có những người vì cuộc sống khó khăn, thiếu thốn mà đã hoặc sẽ làm điều gì đó có vẻ không hợp luật, cũng tựa như các môn đệ xưa cúi xuống bứt những bông lúa trong ngày Sa-bát. Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta, cách riêng, cho những ai được trao cho nhiệm vụ gìn giữ luật lệ, đừng bóp nghẹt cuộc sống họ bằng những luật lệ ấy; nhưng hãy học theo gương Chúa Giêsu, hãy nhìn đến toàn bộ cuộc sống của họ, hãy nhìn đến bao lao tâm khổ cực trong cuộc sống của họ, hãy nhìn đến những cố gắng vươn lên của họ. Hành động của họ cũng nằm trong nỗ lực từng ngày bước theo Chúa Giêsu, tựa như các môn đệ theo Chúa Giêsu năm xưa. Trên tất cả, hãy nhìn họ với cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn đầy tình thương và cảm thông, để họ có thể tiếp tục cuộc sống, tiếp tục cuộc lữ hành trần thế, tiếp tục theo Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được ánh mắt như Chúa, để chúng con nhìn cuộc đời bằng tình thương, lòng bao dung và sự cảm thông. Amen.