You are here

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên

Lời Chúa: Lc 4,16-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao”.

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình; điều chúng tôi nghe xảy ra ở Caphácnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Ítraen thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarépta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Ítraen thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Suy niệm

HÔM NAY ĐÃ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH QUÝ VỊ VỪA NGHE

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” (Lc 4,18-19).

Nội dung bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy khung cảnh của hội đường tại Nadarét vào ngày Sabát. Nadarét là nơi Đức Giêsu đã sống ẩn dật ba mươi năm cùng thánh Giuse và Mẹ Maria; cũng chính tại hội đường này, gia đình của Người thường xuyên cùng cộng đoàn tụ họp để nghe các kinh sư đọc và giải thích Lời Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu cũng đến hội đường này, nhưng không còn với tư cách là “con ông Giuse” đến để nghe đọc và nghe giải thích Lời Chúa, mà trong tư cách là “Đấng được xức dầu” đến để công bố và giải thích Lời Chúa cho cộng đoàn.

Đức Giêsu trở về quê hương loan báo Tin Mừng, sau khi Người đã giảng dạy trong các hội đường tại Galilê và tiếng tăm của Người đồn ra khắp vùng lân cận (x.Lc 4,14-15). Người công khai sứ mạng và xuất thân của mình khi nói: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Lời giảng dạy của Đức Giêsu được cộng đoàn Nadaret làm chứng và thán phục. Những tin đồn về lời giảng và những phép lạ của Đức Giêsu có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến những người Nadarét. Giờ đây họ được mắt thấy tai nghe nên càng thán phục Đức Giêsu, và cũng muốn được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm. Người Nadarét chỉ chú ý đến nguồn gốc nhân loại của Đức Giêsu: “người này không phải con ông Giuse sao?”, nên đã không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa. Đức Giêsu đã trở về quê hương, như là một dấu chỉ ưu ái của Thiên Chúa dành cho Dân riêng của Ngài. Nhưng họ đã không nhận ra và vô tình họ đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi cộng đoàn của họ, chỉ vì Ngài không phải là Thiên Chúa như họ mong đợi. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã khiển trách cộng đoàn Nadarét: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”.

Lạy Chúa, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng con đã trở thành sứ giả của Chúa để loan báo Tin Mừng cho muôn người. Xin cho chúng con noi gương Đức Giêsu luôn tìm mọi cách để loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi người. Amen.