You are here

Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Bẩy Tuần III Mùa Vọng

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" ( Lc 1,38)

Suy niệm

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca hoạ lại khung cảnh của biến cố truyền tin diễn ra trong ngôi nhà nhỏ nơi miền quê Nazarét năm xưa. Thiên Chúa, qua lời sứ thần Gabrien, đã ngỏ lời mời Đức Trinh nữ Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài trong vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Đứng trước lời mời của Chúa, Mẹ Maria đã mau mắn đáp lời xin vâng. Với niềm tin và sự khiêm tốn, Mẹ đã từ bỏ những kế hoạch của riêng mình để nhường chỗ cho chương trình yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời của mình. Mẹ đã phó thác trọn cuộc đời cuả Mẹ vào trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa, dẫu rằng Mẹ chưa hoàn toàn hiểu hết thánh ý nhiệm mầu của Ngài.

Qua lời thưa xin vâng, Mẹ Maria không chỉ được đón Ngôi Hai Thiên Chúa vào trong cung lòng của mình, vào trong cuộc sống của mình, nhưng Mẹ còn đại diện cho toàn nhân loại đón rước Ngài tới ở cùng và cứu chuộc muôn người. Chiêm ngưỡng Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ, biết khiêm tốn nhận ra những yếu hèn của mình, biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để làm theo ý Chúa, biết tín thác đường đời cho Chúa và tin tưởng vào Ngài trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, ngõ hầu chúng ta cũng có thể đón rước Chúa vào trong tâm hồn và trong gia đình của chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, sống trong tâm tình của mùa Vọng, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức đón chờ Chúa đến, luôn nhạy bén nhận ra và thi hành ý Chúa giữa muôn ngàn những lựa chọn trong cuộc sống. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa đức tin để chúng con luôn biết khiêm tốn nép mình vào trong bàn tay từ nhân của Chúa. Amen.