You are here

Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Hai Tuần II Thường Niên

Lời Chúa: Mc 2, 18-22

Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được”.(Mc 2, 18-19)

Suy niệm

 Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc những người Do Thái thắc mắc với Chúa Giêsu và các môn đệ vì lý do nào mà các môn đệ Gioan và người Pharisêu ăn chay. Trong khi đó các môn đệ của Chúa lại không ăn chay. Chúa Giêsu đã chỉ cho họ biết ăn chay và các việc đạo đức không phải là một phong trào hay những thói quen vô hồn nhưng phải được thực hiện với tâm tình mến yêu và thái độ khiêm nhường. Mục đích của việc ăn chay là sám hối và cầu xin Thiên Chúa đến với con người. Vậy mà, Chúa Giêsu đã đến với họ trong một con người đầy tình yêu thương và gần gũi nhưng họ lại không nhận biết Người. Phải chăng chỉ vì họ quá chú trọng đến cái hình thức bên ngoài mà bỏ Chúa ra ngoài cuộc đời của mình?

 Con người ngày nay đang sống trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật và các giá trị vật chất được đề cao. Họ mải mê chăm lo quá nhiều cho đời sống vật chất để rồi chỉ nhìn thấy những giá trị bên ngoài tức thời mà không nhận biết các giá trị tâm linh cao quí bên trong. Từ đó dẫn con người đến việc sống và thực hiện các việc đạo đức cách hình thức hay phong trào mà thiếu đi tâm tình và quên đi niềm vui tâm hồn. 

Cầu nguyện

Lạy Chúa chúng con đang phải lo toan rất nhiều cho kiếp sống con người. Xin Chúa cho chúng con đừng vì mải tìm kiếm những giá trị trần gian mà quên đi nước Chúa nhưng luôn biết dừng lại và chạy đến với Chúa trong Lời và Thánh Thể để được Ngài cho nghỉ ngơi và tăng sức cho tâm hồn. Nhờ đó, chúng con có đủ sức mạnh để sống chứng nhân giữa một thế giới tục hóa hôm nay. Amen.