You are here

Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

Lời Chúa: Mt 9, 18-26

“Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại".” (Mt 9,18).

Suy niệm

 Đức Giêsu được sai đến trần gian, Ngài thực hiện chương trình của Thiên Chúa là ban sự sống, là cứu chữa và tìm đến với người bất hạnh đang cần sự an ủi, nâng đỡ. Ngài luôn quan tâm đến hoàn cảnh của con người: cụ thể là người phụ nữ bị bệnh băng huyết, và con gái vị kỳ mục. Tất cả những khổ đau của con người đều có âm hưởng mạnh mẽ trong tâm hồn Chúa Giêsu. Ngài cứu chữa người này, bình phục người kia, hồi sinh người khác, đem lại phẩm giá và sự tôn trọng cho những ai đang bị loại trừ, bị coi khinh. Điều duy nhất Ngài đòi hỏi là lòng tin và sự khiêm tốn của chúng ta nơi quyền năng và lòng thương xót của Ngài.

  Đón nhận sự sống và ơn lành, phục hồi của Chúa, chúng ta có bổn phận tôn trọng sự sống, bảo vệ và phát triển sự sống. Không phải chỉ sự sống thể xác mà cả sự sống tinh thần và sự sống tâm linh nữa. Không chỉ sự sống nơi mình, mà còn sự sống nơi người khác nữa. Chung quanh chúng ta có biết bao con người đang bị xâm phạm, chà đạp, cách này hay cách khác, bao nhiêu trẻ em không được quyền sinh ra hay không có được những điều kiện thiết yếu nhất để sống. Chúa Giêsu đã sinh ra làm người là để cho con người được sống và sống một cách dồi dào. Chúng ta sẽ không sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu nếu không biết chia sẻ sự sống nhận lãnh từ Chúa cho anh chị em mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn đức tin và lòng khiêm tốn để chúng con đáng hưởng sự sống dồi dào của Chúa và chia sẻ sự sống đó cho anh chị em chúng con. Amen.