You are here

Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

Suy niệm

“Vậy, Thầy bảo thật cho anh biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn những kinh sư và các người pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào nước Trời”. (Mt 5,20)

Xã hội muốn trật tự tốt đẹp, cần có những luật lệ. Con người sống trong xã hội cần tuân giữ những luật lệ ấy. Người tử tế là người biết giữ luật cho mình và cho người khác. Luật lệ giúp con người lớn lên và trưởng thành hơn. Thông thường, khi chu toàn những luật lệ, con người hay có thái độ tự mãn. Đây cũng là thái độ của những Kinh sư và Pharisiêu mà Chúa Giêsu nhắc đến trong Tin mừng hôm nay. Họ tuân giữ luật cách chặt chẽ và tỉ mỉ, xem mình công chính hơn những người khác. Giữ luật như thế chưa phải là phong cách của công dân nước Trời. Chúa Giêsu dạy lề luật quan trọng nhất mà con người cần phải tuân giữ đó là luật tình yêu. Do đó, người môn đệ của Chúa không giữ luật vụ hình thức, nhưng trong tình yêu, quảng đại và hiến thân. Chúa đã đưa lề luật trở về với đúng chức năng của nó và mời gọi ta hãy sống một đời sống mới trong tình yêu.

Sống đạo là sống trong tình yêu. Chính tình yêu sẽ giúp ta chu toàn lề luật cách trọn hảo. Ước chi hằng ngày, hàng tuần ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ với tất cả tình yêu và ý thức, nhờ đó, ta mang tình yêu Thiên Chúa vào cuộc sống hằng ngày qua từng ánh mắt, nụ cười và cách đối xử với người khác.

Lạy Chúa, Chúa muốn lòng nhân từ chứ không cần hy tế. Xin Chúa đốt lửa tình yêu trong lòng chúng con, giúp chúng con sống yêu thương từng giây phút đối với những người xung quanh chúng con. Xin Chúa biến đổi cả cuộc đời chúng con thành lễ dâng tình yêu đẹp lòng Chúa. Amen.