You are here

Suy Niệm Tin Mừng: Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

Lời Chúa : Lc 1,5-25

“Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”. (Lc 1,16-17)

Suy niệm

Theo cái nhìn đức tin, mỗi người sinh ra đều có một vai trò và sứ mạng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cuộc sinh hạ kỳ lạ của Gioan báo trước sứ mạng đặc biệt được trao phó cho ông : vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Gioan được mô tả như các tiên tri: được Thiên Chúa gọi ngay từ lòng mẹ, chính Thiên Chúa đặt tên cho, rượu lạt rượu nồng đều không uống, đầy thần khí và quyền lực của các tiên tri. Gioan sẽ thay mặt Cựu ước để giới thiệu Đức Giêsu của Tân Ước.

Là người chuẩn bị cho Dân Chúa đón Đấng Cứu Thế đến, Gioan cũng là mẫu gương giúp chúng ta sống tâm tình Mùa Vọng, đồng thời khích lệ chúng ta trở thành người dọn đường cho tha nhân đến với Chúa. Chúng ta được mời gọi để dọn dẹp con đường lòng mình cho đẹp, cho thẳng và sửa đổi đời sống cho phù hợp với sứ mạng cao cả là dẫn đưa người khác đến với Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con người ngày nay đang mải mê chạy kiếm danh vọng, quyền lực, tiền của và không còn nhận ra đâu là chân giá trị đích thực của cuộc sống. Xin cho chúng con thoát ra khỏi lối sống này và trở nên những chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người, và đưa mọi người đến với Chúa để được đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.