You are here

Ths. Phạm Phúc Thịnh: Dạy Thói Quen Biết Cúi Đầu Xin Lỗi

Xin trân trọng giới một video clip giáo dục về văn hóa ứng xử do Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh chuyển đến. Chắc chắn có nhiều người quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Xin chân thành cám ơn Thạc sĩ Thịnh đã hết lòng cộng tác với Ủy Ban Giáo dục Công Giáo.