You are here

Nhu Cầu tâm Linh

02/12/2014 14:02:17
Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật
02/12/2014 08:10:35
Thiên Chúa chẳng bỏ rơi những ai khiêm tốn cậy trông nơi Ngài (Tv 9,11)
01/12/2014 11:31:32
Bước vào mùa vọng chúng ta được mời gọi sẵn sàng thức tỉnh chờ đón Chúa.
30/11/2014 21:29:59
Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.
29/11/2014 21:55:59
Thái độ tỉnh thức theo Tin Mừng là luôn trong tư thế sẵn sàng.
24/11/2014 14:39:05
Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm
18/11/2014 20:40:58
"Ai có thế tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?"
02/11/2014 17:47:10
Trần gian chẳng phải là nhà, đi về vĩnh cửu gặp Cha trên trời.
02/11/2014 17:18:49
Hãy yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn và đi theo con đường Bát Phúc.
29/10/2014 08:50:52
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
29/10/2014 08:28:28
“Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”
29/10/2014 08:09:20
Khi con người tự mình phá vỡ những qui luật thiên nhiên và vũ trụ thì tai họa sẽ ập tới.
12/10/2014 21:28:36
Vậy các người hãy ra các ngã đường, hễ gặp ai thì mời vào tiệc cưới
04/10/2014 07:48:36
Chúng ta được giao công việc đồng đều: chăm sóc chính Vườn nho Giáo Hội của Chúa.
25/09/2014 22:41:05
Cha xin gửi đến các con lời chào thương mến và cầu chúc...
25/09/2014 21:28:05
Cha xin gửi đến các con lời chào thương mến và cầu chúc...

Pages

Subscribe to <span>Nhu Cầu tâm Linh</span>