You are here

Sách Giáo Lý – Thần Học

30/10/2014 11:35:46
Chúng ta muốn biết người trẻ cầu nguyện thế nào
30/10/2014 11:30:57
Bạn hãy đem vào Hội Thánh ngọn lửa tình yêu cháy bỏng của bạn mỗi khi người ta làm xấu đi bộ mặt của Hội Thánh.
30/10/2014 11:27:47
Bạn cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, nếu bạn không muốn đức tin của mình khô đi...
30/10/2014 11:23:34
Bạn phải đâm rễ sâu trong đức tin hơn, so với thế hệ cha mẹ bạn ...
30/10/2014 11:14:09
Nó phải cho thấy những gì Hội Thánh Công Giáo tin trong thời nay và những gì người trẻ tin không mâu thuẫn với lý trí.
Subscribe to <span>Sách Giáo Lý – Thần Học</span>