You are here

Suy Niệm – Cầu Nguyện

02/12/2014 14:02:17
Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật
02/12/2014 08:10:35
Thiên Chúa chẳng bỏ rơi những ai khiêm tốn cậy trông nơi Ngài (Tv 9,11)
01/12/2014 11:31:32
Bước vào mùa vọng chúng ta được mời gọi sẵn sàng thức tỉnh chờ đón Chúa.
30/11/2014 21:29:59
Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.
29/11/2014 21:55:59
Thái độ tỉnh thức theo Tin Mừng là luôn trong tư thế sẵn sàng.
24/11/2014 14:39:05
Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm
18/11/2014 20:40:58
"Ai có thế tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?"

Pages

Subscribe to <span>Suy Niệm – Cầu Nguyện</span>