You are here

Thông Tin

19/11/2014 14:08:52
Cầu chúc quý Thầy Cô tràn đầy niềm vui, nhất là trong Ngày Nhà Giáo.
03/11/2014 07:42:48
Tân Phúc-Âm-Hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn Đời Thánh Hiến.
24/09/2014 15:13:26
Cha xin gửi đến các con lời chào thương mến và cầu chúc...

Pages

Subscribe to <span>Thông Tin</span>